Daihatsu Mira, Move, Sirion, Storia. Toyota Duet. Air Filter

  • $30.00


Daihatsu Mira L701S 0.99L EJ-DE 01/98-12/03
Daihatsu Move L901S 0.99L EJ-DE 01/99-12/02
Daihatsu Sirion M100S 0.99L EJ-DE 06/98-12/04
Daihatsu Sirion M101S 1.3L K3-VE 01/00-12/05
Daihatsu Storia M100S 0.99L EJ-DE 01/98-12/00
Toyota Duet M100A 0.99L EJ-DE 09/98-05/04
Toyota Duet M101A 1.3L K3-VE 05/00-05/04